The streets of bacolod are rife with boats

According to the international code flag on this one, it means that it’s letting the other boats know that there’s danger ahead.

Kon nagalakat ka sa Bacolod subong, indi ka makapati sa imo makita. Ang mga kalye nga dapat para sa mga salakyan kag mga tawo, nahimo na nga dagat kag mga sakayan. Bangod sang bagyo nga nagdaan, nagbaha ang syudad kag naglutaw ang madamo nga mga bangka.

Pero indi tanan nga bangka pareho. May isa ka bangka nga may bandila nga may letra nga “D”. Suno sa international code flag, ini nagakahulugan nga may katalagman sa unahan. Ngaa ini nga bangka nagapahibalo sang katalagman? Ano ang iya ginaprotektaran? Kag sin-o ang iya kontra?

Leave a Comment